Centrum u Velických
O nás
Aké služby poskytujeme
Členovia tímu
O duševných poruchách
Fotogaléria
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

O úzkostných poruchách

1. O duševných poruchách
2. O úzkostných poruchách
3. O depresii
4. Môžem mať schizofréniu?
5. Prečo v živote vo vzťahoch narážam?


Úzkosť je prirodzený duševný a telesný stav človeka. Úzkosť vzniká vtedy, keď zastavujem moje emócie. Prejavuje sa to aj telesne tým,že do nich dostatočne nedýcham. Vzniká tak komplex telesných a duševných prejavov, ktoré označujeme ako úzkosť, alebo tieseň.

Keď prežívam nejakú emóciu, prežívam telesné a duševné rozrušenie a k tomu potrebujem, aby vo mne prúdila energia. Nemôžem prežívať svoje emócie bez energie, ktorá v nich je obsiahnutá. Jednoduchý spôsob, ako zastavovať prejavovanie emócie je skrátka dostatočne nedýchať. Dýcham len plytšie a tým tlmím energiu, ktorú emócia vo mne potrebuje k svojmu prejaveniu. Keď si v sebe emóciu dusím, dusím samozrejme aj seba. Emócia je predsa moja. Čím silnejšia (intenzívnejšia) emócia, ktorú chcem v sebe udusiť, tým menej do nej môžem dýchať, aby som ju neprežíval a neprejavoval. Keďže ako človek patrím medzi cicavce, tak mám ako každý cicavec, v starých štruktúrach mozgu centrum pre úzkosť. Toto centrum v mozgovom kmeni reaguje na zmeny môjho dýchania a spúšťa v mojom mozgu a tele komplex telesných a duševných príznakov, ktoré označujeme ako úzkosť.

Už od detstva každý z nás sa učil zadržiavať a neprejavovať svoje emócie, aby sa nedostal do stretu s významnými osobami a autoritami v jeho živote a nestratil ich priazeň. Každý z nás má vytvorený obraz o tom, ako sa má správať, aké emócie môže prejavovať, kedy a ako. Výsledkom je, že sa každý z nás reguluje a zadržiava všetko, čo do tohto jeho obrazu nepasuje, alebo, aby sa nevystavil negatívnym reakciám okolia.

Niektoré emócie sa takto pre mňa stávajú nepríjemné a snažím sa ich z môjho života vytesniť, aby ma nezaťažovali v mojom živote. A samozrejme aj zážitky a spomienky s nimi spojené.

V živote sa mnohokrát dostávam do situácií, kedy rôzne moje potreby a túžby sa dostávajú do konfliktu a okolo toho prežívam tiež silné emócie. Keď nechcem tieto konflikty vnímať a prežívať, najjednoduchšia cesta je ich poprieť a vytesniť aj s emóciami, samozrejme ich usilovným dusením v sebe. Mnoho ľudí takto roky žije "pridusený" život a postupne, alebo veľmi rýchlo sa dopracujú k niektorej z úzkostných porúch.

Príznaky úzkosti rozlišujeme na duševné a telesné, ktoré sa môžu prejavovať v rôznej kombinácii a intenzite. Medzi psychické príznaky patrí hlavne napätie, nepokoj, nervozita, roztržitosť a nesústredenosť a pri vystupňovaní úzkosti až strach zo smrti, strach z nejakej katastrofy alebo strach zo zošalenia. Telesné príznaky sú mnohoraké, napr. pocity búšenia srdca, nedostatku vzduchu, bolesti na hrudníku až pripomínajúce infarkt, ale aj napr. bolesti hlavy až migrenózne, závraty, pocity oslabnutia tela, chvenie, ale aj problémy s trávením, kŕčovité bolesti brucha.

Najčastejšie sa v ambulancii stretávame s pacientmi s:
  1. Panickou poruchou, pre ktorú sú charakteristické krátkodobé intenzívne záchvaty panickej (vystupňovanej) úzkosti, ktoré môžu klinicky vyzerať ako infarkt myokardu, mozgová príhoda alebo akútna brušná príhoda a potom títo pacienti najskôr strávia mnoho času na rôznych telesných vyšetreniach, pričom často krát sa tým ich utrpenie len zvyšuje a ich panická porucha zhoršuje. Ďalším typickým príznakom je anticipačná úzkosť, tzn. strach z ďalšieho záchvatu paniky a vyhýbanie sa situáciám, v ktorých v minulosti záchvat prekonali. Tretím typickým príznakom je regresívne správanie kedy pacient sa stáva závislý na osobách z jeho okolia ba napr. sám sa bojí vychádzať na ulicu, alebo cestovať, apod.
  2. Generalizovanou úzkostnou poruchou, kedy pacient prežíva neustále napätie a nekľud, problémy so sústredením sa a nespavosťou, hlavne zaspávaním. Intenzita príznakov úzkosti nie je tak vystupňovaná ako pri záchvate paniky, ale je skôr trvalá a len v priebehu dňa sa zmierňuje a zintenzívňuje.
  3. Úzkostne - depresívnou poruchou kde okrem príznakov úzkosti podobne ako pri generalizovanej úzkostnej poruche pacient má aj príznaky depresie, tzn. smutnú náladu, ne je však takej intenzity a hĺbky ako pri depresii.
  4. Sociálnou fóbiou pri ktorej pacient trpí stavmi vystupňovanej úzkosti v situáciách kedy je vystavený riziku odmietnutia, alebo znehodnotenia na verejnosti a následne sa týmto situáciám začne vyhýbať.
  5. Obsedantne - kompulzívnou poruchou, pri ktorej pacient žije vo vnútornom svete myšlienkových rituálov na zaháňanie strachu ako aj rituálov v konaní aby predišiel nejakému pomyselnému nešťastiu.
Nenárokujeme si na prehľad všetkých úzkostných porúch, vymenovali sme len tie, s ktorými sa stretávame najčastejšie. V minulosti boli úzkostné poruchy nazývané neurózami a znamenalo to, že príčina poruchy vyplýva z nadmernej psychickej záťaže, hlavne v súvislosti s neriešenými vnútornými a vzťahovými konfliktmi.

nahor