Centrum u Velických
O nás
Aké služby poskytujeme
Členovia tímu
O duševných poruchách
Fotogaléria
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

Prečo v živote vo vzťahoch narážam?

(alebo prečo sa mi v živote stále opakujú rovnaké konflikty?)

1. O duševných poruchách
2. O úzkostných poruchách
3. O depresii
4. Môžem mať schizofréniu?
5. Prečo v živote vo vzťahoch narážam?


Každý človek prichádza na svet nielen so svojimi povahovými črtami, ale aj do určitého rodinného prostredia. V tomto rodinnom prostredí sa mi opakujú situácie, pocity a správanie, ktoré si potom niekedy automaticky navodzujem a opakujem celý život. ...a niekedy sa celý život aj čudujeme ako to robím, že si (načo je to dobré) si vytváram stále takéto isté problémy a konflikty.

Takisto sa nám pravidelne v živote stáva, že narazíme na odlišný svet a systém fungovania, ktorý nevieme prijať, nerozumieme mu, ale aj tak sa v rámci neho musíme naučiť žiť. A či to dokážeme závisí od našich vnútorných limitov, či nám náš vlastný automat umožní sa vysporiadať s týmito životnými výzvami.

A na takýto odlišný svet narazíme v priebehu života minimálne dva krát.

Ponajprv, keď si vytvorím dlhodobý partnerský vzťah a rodinu. Vtedy sa stretáva môj svet a svet môjho partnera. Druhý krát, keď sa včleňujeme do pracovného tímu, v ktorom by sme chceli dlhodobejšie ostať.

Keď stretávame tieto odlišné svety, oslovujú v nás naše vnútorné limity k prispôsobeniu sa k tejto odlišnosti a môžu v nás vytvárať stav vnútorného napätia, nepohody, nespokojnosti a zážitky míňania a nepochopenia s druhými ľuďmi. Môj svet sa dostal do konfliktu so svetom tých druhých.

Pokiaľ dochádza k tomu, že tieto dva svety, môj svet a svet tých druhých, sa dlhodobejšie nepribližujú, ale stále narážajú môže dôjsť k prekročeniu mojich vnútorných limitov a stretávame v sebe pocity psychickej úzkosti alebo depresie.

Úzkosť môžeme vnímať ako psychickú - cítim napätie, nepokoj, neposedím, neviem sa sústrediť, mám nervozitu, trpím nespavosťou, ale zároveň sa úzkosť prejaví aj telesnými príznakmi. Najčastejšie sa mi ťažšie dýcha, búši mi srdce mám závrate, chvenie a niekedy sa úzkosť skrýva za časté bolesti hlavy, problémy s chrbticou či neustálymi výkyvmi krvného tlaku.

O depresii sa teraz len krátko zmienim, že vyprchá energia, cítim únavu, neviem sa tešiť tomu čo zvyčajne ,začína byť námaha do čohokoľvek sa púšťať a buď ma ťahá posteľ po celý deň alebo sa jej aj na noc vyhýbam, lebo sa prebúdzam a prebúdzam a ťaživé myšlienky ma neopúšťajú.

Chcem teraz priniesť niekoľko príkladov ako takéto konflikty vyzerajú a hlavne ako sa prejavia v najbližších vzťahoch.

Problémy so závislosťou

Pasívny spôsob:
Potrebujem veľmi blízky vzťah. Veľmi veľa porozumenia. Na druhej strane sa viem výrazne vyhýbať sporom a kvôli tomu sa vzdávať svojich túžob.
Moja najväčšia úzkosť je zo straty vzťahu.
Aktívny spôsob:
Vo všetkých oblastiach života preferujem nezávislosť. Mám pocit, že v živote dokážem existovať bez podpory okolia, som nezávislák.
Moja najväčšia úzkosť je, že v blízkom vzťahu ma budú manipulovať.

Problémy s potrebou riadiť a usmerňovať druhých

Pasívny spôsob:
Podriaďujem sa druhým, ale vnútorne s nimi nesúhlasím. Často krát som teda nespokojný a nahnevaný. Akonáhle mám predsa len možnosť, prevezmem moc a presadím svoje.
Aktívny spôsob:
Potrebujem mať druhých, ale aj dianie v mojom okolí, pod kontrolou. Do presadzovania mojich potrieb a túžob viem vložiť hodne energie (niektorí mi hovoria, že som agresívny).
Často som v sporoch s blízkymi ľuďmi, ale som na to zvyknutý. Ak je toho na mňa priveľa, tak sa stiahnem a nechávam veciam voľný priebeh.

Problémy s potrebou prijímania a dávania starostlivosti

Pasívny spôsob:
Potrebujem blízky vzťah, kde ma ochraňujú a starajú sa o mňa. Potrebujem v živote cítiť, že sa o mňa starajú. Dávam najavo, ako veľmi potrebujem v živote ochranu. Ak som odmietnutý, cítim smútok, úzkosť, obavy, že sa mi vyprázdni život a nebudem mať zmysel.
Aktívny spôsob:
Som skromný, nič od druhého nepotrebujem, nezaťažujem ho, viem sa správať nezávisle. Pozerám viac na to, čo potrebujú druhí a viem sa o nich postarať.
Cítim často úzkosť a obavy o svojich blízkych, že som sa dostatočne o niečo pre nich nepostaral. Niekedy som tým im aj na obtiaž.

Problémy s vlastnou sebahodnotou a sebavedomím

Pasívny spôsob:
Nemám žiadnu hodnotu. Neznamenám teda nič. Som neschopný, často som aj skutočne chorý. Nepomohli mi ani lekári, ani blízki z okolia. Nevšimli si ani, ako trpím.
Často cítim zahanbenie a ostatní ani nevedia, čo prežívam, nedám to najavo, načo. Ale niekde v skrytosti ich veľmi viním, že si ma nevšimli a nepomohli, možno to aj niekedy odo mňa pocítia, že sa na mňa vykašľali.
Aktívny spôsob:
Správam sa sebavedome a aj mám na to, aby som sa v živote presadzoval a napredoval. Často mi však ostatní prejavujú podráždenosť a zlosť a tvrdia, že ich urážam. Svet často delím na tých, čo sú so mnou a sú teda moji priatelia a tých, čo mi ubližujú a vnímam ich aj ako svojich nepriateľov. Asi neporozumeli cenu mojich rád a možností, ktoré by som im mohol dať.

Konflikt okolo pocitov viny

Pasívny spôsob:
"Som všetkému na vine" zase som to pokazil, kvôli mojim chybám sa iní trápia. Snažím sa aj ospravedlniť, ale aj tak mi to nepomáha. Keď ma niekto pochváli, tak to v podstate prepočujem, lebo si nemyslím že by mi to mohlo skutočne patriť. Cítim strach, že budem potrestaný, niekedy sa bojím, že aj boh ma môže potrestať. Často prežívam smútok a pocity beznádeje.
Aktívny spôsob:
Druhí mi hovoria, že často ich kritizujem, ale ja ich chcem len upozorniť na ich chyby, aby zjednali nápravu. Veď tým prispievam k spravodlivosti a nastavujem pokriveným hodnotám zrkadlo. Chcem to dávať jasne najavo.

Konflikt v súvislosti s vlastnou sexualitou

Pasívny spôsob:
Cítim že nie som príťažlivá/-ý , nie som atraktívna ako žena / muž. Aj preto sa vyhýbam situáciám, kde by mohla vzniknúť intimita. Často ma vnímajú ako detinskú, ešte nevinnú. Mám rada kamarátske vzťahy s mužmi, kde o nič nejde. Často som zahanbená, ak muž povie o mne nejakú lichôtku, najradšej by som tam nebola.
Aktívny spôsob:
Viem zdôrazniť moju ženskú /mužskú príťažlivosť, až tak eroticky, provokatívne. Viem zvádzať aj zahviezdiť v spoločnosti. Často mám však potom konflikty a zväčša sa mi známosti rýchlo končia. Napriek tomu, že viem byť v centre diania, necítim uspokojenie, ani ozajstnú radosť z úspechu.

Konflikt identity

Pasívny spôsob:
Často pociťujem , že neviem kam vlastne patrím, nerozumiem sebe ani svojím reakciám a pocitom. Niekedy mi je záhadou, prečo som zrazu konal tak, ako som konal. Niekedy sa pýtam, kto vlastne som. Často sa dostávam do protichodných situácii, aj s blízkymi, aj v práci. Nikdy si vlastne nemôžem byť istý, ako zareagujem.
Aktívny spôsob:
Veľmi mi pomáha prekonať vlastnú neistotu o sebe keď sa zaktivizujem, mám nápady , zariaďujem, kontaktujem sa s inými. Často mi hovoria, že som až panovačný, v mnohých situáciách však v skutočnosti cítim úzkosť, ale fakt je, že to viem zakryť a nerozpoznajú to ostatní.

Skúsení psychoterapeuti s dlhoročnou praxou takto rozdelili základné konflikty, ktoré sa v dušiach ľudí odohrávajú a opakujú, u niektorých aj po celý život. Mnohí ľudia si nikdy nepoložia otázku o tom, čím prispievajú k hromadeniu napätia a nedorozumeniam v blízkych vzťahoch a k ich ukončovaniu. Naopak tí, čo si tieto otázky kladú a chceli by svoje vlastné správanie a postoje nejako ovplyvniť a viac si porozumieť, môžu hľadať cestu sebapoznávania a rastu svojich životných možností v psychoterapii.

Tí, čo vidia problémy hlavne v tých druhých a v okolí, tým asi psychoterapia veľmi nepomôže, lebo psychoterapia je zameraná na hľadanie cesty ako si rozšíriť uvedomovanie a ako sa oslobodzovať (rozširovania a oslobodzovania sa) od vlastných limitov.

Pripravili sme pre vás túto malú prechádzku vnútornými pocitmi a konfliktmi. Je to aj naša pozvánka pre vás na cestu za nádejou a šancou ovplyvniť vlastné životné možnosti. Pre tých, čo sa na to dajú, či už v našom centre alebo u iných psychoterapeutov prajeme mnoho radosti pri znovu objavovaní životnej energie.


nahor