Centrum u Velických
O nás
Aké služby poskytujeme
Členovia tímu
O duševných poruchách
Fotogaléria
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

O duševných poruchách

1. O duševných poruchách
2. O úzkostných poruchách
3. O depresii
4. Môžem mať schizofréniu?
5. Prečo v živote vo vzťahoch narážam?


Čo je to vlastne duševná porucha? Ak ma táto otázka v živote trápi, tak pravdepodobne duševné utrpenie môjho života je pomerne veľké a začínam si klásť otázku: "Či, keď prežívam to čo prežívam, je to ešte prirodzené, alebo je to už porucha (choroba)."

Keď ma navštívi klient taktiež neviem, či to čo prežíva je jeho prirodzená reakcia na jeho životnú situáciu, alebo mi jeho príznaky signalizujú jeho duševnú poruchu, tzn. vážnejší stav, ktorý vyžaduje medicínsku liečbu.

Hranicu medzi prirodzenou reakciou klienta na jeho životnú situáciu, tzn. jeho prirodzenou adaptáciou a jeho duševnou poruchou hľadám v dialógu s klientom. Hlavnou hranicou je miera jeho utrpenia, ktorá mu už neumožňuje adekvátne fungovať v jeho bežnom živote a potrebuje pomoc. Niekedy je hranicou miera utrpenia blízkych osôb klienta. Sú duševné poruchy, pri ktorých človek nie je v dostatočnom kontakte sám so sebou a so svojím okolím.

Pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a s kolegami potrebujem, ako psychiater, klientov s duševnými poruchami klasifikovať a diagnostikovať. Realitou však je, že zaradenie klienta do diagnostickej "škatuľky" mi nič nehovorí o jeho individuálnej životnej ceste.

Duševnú poruchu klienta skôr vnímam ako slepú uličku na ceste jeho života. Niekedy klientovi môže pomôcť jeho porozumenie jeho životným procesom a niekedy potrebuje ovplyvniť hlbšiu poruchu látkovej výmeny v jeho mozgu a preto potrebuje liečbu psychofarmakami. Z môjho pohľadu, k nájdeniu hranice medzi prirodzenou reakciou na životnú situáciu a duševnou poruchou, nepomôže klientovi hľadanie odpovedí na túto otázku na internete alebo v odbornej literatúre, ale v dialógu s odborníkom. Dokonca vám v tejto otázke nepomôže ani prečítanie si našich internetových stránok. Napísali sme vám niekoľko našich pohľadov, aby sme vám uľahčili rozhodovanie navštíviť nás, alebo odborníka v okolí vášho bydliska.

nahor